strona główna > TRIZ

Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań

 

TRIZ – to najnowocześniejsza, twórcza metodyka, przyjęta i zaakceptowana przez cały świat, od USA, poprzez Europę do Japonii, Nowej Zelandii i Australii.

 


TRIZ - pedagogika gwarantuje najlepszą opiekę intelektualną dla Twojego dziecka

  • Uczy myślenia takiego, jakie jest naprawdę potrzebne
  • Daje swobodę wyboru
  • Uczy odpowiedzialności za decyzję
  • Uczy szukania różnych dróg rozwiązania problemu

 

 

Zasady techniki pedagogicznej w metodyce TRIZ

Zasada swobodnego wyboru

W dowolnym momencie nauczania lub kierowania procesem wychowawczym, gdzie tylko można, pozostaw uczniom prawo wyboru. Pod jednym ważnym warunkiem - prawo wyboru zawsze równoważymy świadomością odpowiedzialności za swój wybór!

Zasada otwartości

Nie tylko podawaj wiedzę - ale pokazuj jej granice. Konfrontuj ucznia z problemami, których rozwiązania leżą poza granicami obowiązującego programu i podręcznika.

 

Wykorzystuj w nauczaniu otwarte zadania. Bardzo łatwo, jak wykazały doświadczenia można znaleźć takie zadania, dobrane, rozpracowane w dowolnych szkolnych przedmiotach

Zasada aktywności

A Bernard Shaw twierdził: "Jedyna droga prowadząca do wiedzy, - to działanie". Naucz przyswajać przez uczniów wiedzy, umiejętności i nawyków przede wszystkim w formie aktywnej działalności. Co znaczy pracować z wiedzą? Mówiąc ogólnie oznacza to stosować ją, szukać warunków i granic jej przydatności, poszerzać i uzupełniać, znajdować nowe związki z otoczeniem, rozpatrywać w różnych modelach i kontekstach.

Zasada sprzężenia zwrotnego

Regularnie monitoruj proces nauczania z pomocą rozwiniętego systemu reguł sprzężenia zwrotnego.

Zasada idealności

Maksymalnie wykorzystuj możliwości, wiedzę, zainteresowania samych uczniów w celu podniesienia efektywności i zmniejszenia strat w procesie kształcenia.

Im większa aktywność, samoorganizacja uczniów, tym wyższa idealność nauczania i sterowania działaniem. Jeżeli skutecznie powiążemy treść i formę nauczania zainteresowaniami uczniów, to oni wtedy SAMI będą starali się dowiedzieć: a co dalej? Dopasowujemy tempo, rytm i złożoność nauczania do możliwości uczniów, a wtedy oni wyczują swój potencjał i SAMI zechcą go podnieść. Zasada idealności zaleca wciągnięcie uczniów w aktywne kierowanie swoją klasą, a wtedy oni SAMI uczą jeden drugiego.