strona główna > Fundusze UE

PARTNER SERVICE - Pozyskiwanie Funduszy Unijnych

Firma Partner Service świadczy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania środków pomocowych  finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, budżetu państwa i innych źródeł. Oferujemy pozyskiwanie dotacji, obsługę funduszy unijnych oraz budowanie, monitoring realizacji  i rozlicznie projektów unijnych. W ramach usługi:

 

1. Prowadzimy konsultacje wstępne,
2. Udzielamy informacji na temat zasad funkcjonowania i otrzymywania środków pomocowych,
3. Doradzamy przy doborze odpowiednich programów pomocowych,
4. Przygotowujemy  dokumentację wnioskową wymaganą w ramach programów pomocowych:

a) analizy i raporty rzeczowo-finansowego wykonania projektów inwestycyjnych
b) analizy i raporty wykonania projektów nieinwestycyjnych
c) analizy i badania rynku
d) biznesplany
e) studia wykonalności

5. Monitorujemy i rozliczamy przyznane dotacje,
6. Składamy wnioski o płatności pośrednie i zaliczkowe oraz rozliczenia końcowe do instytucji finansujących.

 


Dysponujemy doświadczonym personelem doradczym i technicznym oraz zespołem ekspertów zewnętrznych, który z dużym sukcesem świadczy usługi w zakresie pozyskiwania dotacji z Unii Europejskiej, a w szczególności w ramach funduszy strukturalnych.

Konsultanci naszego zespołu są członkami Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych.

 

Co oferujemy

1. Prowadzimy konsultacje wstępne

2. Przygotowujemy pełną dokumentację wnioskową wymaganą w ramach programów pomocowych

3. Monitorujemy i rozliczamy przyznane dotacje. Składamy wnioski o płatności pośrednie i zaliczkowe oraz rozliczenia końcowe do  instytucji finansujących.

wiecej