strona główna > Agencja Pracy  > O firmie

Nasza firma

Partner Service to firma działająca na rynku human resources. Świadczymy usługi z zakresu pozyskiwania i zarządzania zasobami ludzkimi.  Firma posiada Certyfikat wpisu do rejestru agencji zatrudnienia jako agencja pracy tymczasowej wydany przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Nr rejestru 624/3), agencja pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (Nr rejestru 1068/1a), agencja doradztwa personalnego (Nr rejestru 1068/2).


Zajmujemy wysoką pozycję na rynku związanym z pracą czasową, doradztwem personalnym, jak również z akcjami promocyjnymi, merchandising' iem i obsługą call centers.
Współpracujemy i korzystamy z doradztwa firm oraz osób mających wysokie kwalifikacje, a tym samym wysokie doświadczenie w organizacji oraz prowadzeniu firm o różnorodnej specyfice. Bazując na doradztwie i doświadczeniu naszych konsultantów nabyliśmy odpowiedniej praktyki, by stać się firmą, która potrafi w sposób skuteczny poruszać się w problemach polskiej gospodarki. Jesteśmy w stanie służyć pomocą począwszy od spraw produkcyjno - handlowych poprzez księgowość, kadry, marketing, skończywszy na zarządzaniu zasobami ludzkimi.

W związku ze zwiększającym się zapotrzebowaniem na wyspecjalizowany personel pracowniczy, a także na pracowników czasowych, rozwinęliśmy naszą działalność o takie branże jak doradztwo personalne i "leasing pracowniczy" (prace czasowe). Rekrutujemy personel do prac tymczasowych (np. kilka dni, tygodni, miesięcy, czy na czas trwania projektu) z następujących obszarów organizacyjnych: administracji, produkcji i logistyki oraz marketingu i sprzedaży. Pracownicy zatrudniani są przez Partner Service, a następnie oddelegowywani do pracy na wymagany czas do firmy Klienta. Możliwość zatrudnienia pracownika z dnia na dzień, jak również możliwość przerwania takiej współpracy w dowolnym momencie, daje firmom dużą elastyczność działania.
Firmom produkcyjnym, które mają do czynienia z:

  • sezonowością produkcji
  • uzależnieniem wielkości produkcji i skali dystrybucji od czynników zewnętrznych
  • uruchamianiem nowych linii produkcyjnych
  • wzrostem zamówień spowodowanym akcjami promocyjnymi

Partner Service dostarcza pracowników pomocniczych w trybie z dnia na dzień. Dzięki temu firmy mogą dopasowywać wielkość zatrudnienia do bieżących potrzeb. Usługa obejmuje rekrutację odpowiednich osób, przeprowadzenie szkoleń BHP, zapewnienie badań lekarskich i odzieży roboczej oraz ustalanie grafików pracy.
Na życzenie Klienta dodatkowo oferujemy badanie skuteczności przeprowadzanych działań bazując na ROI - stopie zwrotu z inwestycji i wariacjach modelu Kirpatrick'a ewaluacji szkoleń.
W przypadku szkoleń, biorąc pod uwagę feedback od uczestników szkolenia i krzywą zapominania - możemy po kilku miesiącach przeprowadzić skrócone szkolenie przypominające.